دریافت نتیجه و مراجعه حضوری

مدارک فیزیکی که توسط متقاضی به ستادبرگزاری تحویل داده می شود، توسط کارشناسان مجموعه بررسی خواهد شد. نتیجه ی بررسی از طریق پنل کاربری در اختیار متقاضی قرار می گیرد. متقاضی باید در انتظار اطلاعیه بعدی بماند. بررسی مدارک فرآیندی زمانبر است.

با وارد شدن به پنل کاربری در قسمت وضعیت متقاضی می توانید از آخرین وضعیت و مراحل انجام کار مطلع شوید. پس از ارائه مدارک به ستاد برگزاری منتظر اطلاعیه های بعدی بمانید.

در صورتی که در قسمت وضعیت متقاضی در بخش وضعیت مدارک (ورود به پنل کاربری- بخش وضعیت متقاضی-قسمت وضعیت مدارک)، عبارت "نیاز به مذاکره" درج شده باشد، متقاضی باید با توجه به توضیحات درج شده در این قسمت، به ستاد برگزاری مراجعه کند تا در خصوص فعالیت واحد صنفی خود توضیحاتی به کارشناسان مربوط ارائه دهد.

 بنابراین خواهشمند است تا زمان اعلام وضعیت این قسمت از اشغال نمودن تلفن های ستاد برگزاری بپرهیزید.

ستاد برگزاری به موقع در این خصوص و چگونگی واکنش به پیام ها اطلاع رسانی خواهد کرد.