محل و نحوه ارائه مدارک فیزیکی

محل ارائه مدارک فیزیکی، ستاد برگزاری نمایشگاه به آدرس تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به پارک وی، نمایشگاه بین المللی تهران، جنب سالن 27(ساختمان حراست)، ط دوم، امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران است.

بهتر آن است که متقاضی مدارک را توسط شخص یا نماینده آگاه به امور به ستادبرگزاری تحویل دهد.

در صورت کامل بودن مدارک و نبود نقص در مدارک، برگه رسید دریافت خواهید کرد. برگه رسید را تا پایان نمایشگاه نزد خود نگاه دارید.

توجه

* ورود خودروهای شخصی یا موتور سیکلت به داخل مجموعه نمایشگاه امکان پذیر نیست.

* مسئولیت ارسال مدارک فیزیکی توسط پیک موتوری یا از طریق پست کاملاً بر عهده متقاضی است. در صورتی که متقاضی مدارک خود را از طریق پست ارسال کند و در مهلت تعیین شده در اختیار ستاد برگزاری قرار نگیرد، متقاضی در لیست انتظار قرار خواهد گرفت و مسئولیت آن کاملاً متوجه متقاضی است.

 

مهلت ارائه مدارک فیزیکی و زمانبندی

متقاضیانی که اقدام به ثبت نام اینترنتی کرده اند، می توانند از روز شنبه مورخ 1398/08/18 تا روز پنجشنبه مورخ 1398/08/23 مدارک فیزیکی خود را به ستاد برگزاری تحویل دهند.

ستاد برگزاری در مهلت فوق هر روز از ساعت 9:00 صبح لغایت 5:00 بعد از ظهر آماده دریافت مدارک فیزیکی است.

در صورت تمدید مهلت فوق، موضوع در قالب اطلاعیه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.