اطلاعیه 7

1398/10/19

اخذ مجوز غرفه سازی

متقاضیانی که غرفه آن ها به صورت "بدون تجهیزات" در جانمایی ثبت شده، برای اخذ مجوز غرفه سازی باید از طریق پیمانکاران مجاز غرفه سازی دارای گرید (کلیک کنید) اقدام کنند به این معنا که شرکت کننده خود رأساً نمی تواند اقدام به اخذ مجوز غرفه سازی و ساخت غرفه نماید.

توجه

1. حداقل زمان تحویل غرفه های پیش ساخته یک روز قبل از نمایشگاه یعنی روز چهارشنبه مورخ 2 بهمن 98 خواهد بود.

2. روز چهارشنبه مورخ 2 بهمن 98 برای کلیه غرفه داران (چه با تجهیزات و چه بدون تجهیزات) فقط و فقط برای چیدمان، تزیین و غرفه آرایی در نظر گرفته شده و در این روز هیچ شرکت کننده­ای اجازه ساخت و ساز نخواهد  داشت.

روش اخذ مجوز غرفه سازی

1. مدارک مورد نیاز (کلیک کنید)

کافی است پیمانکار غرفه سازی که با شرکت کننده قرارداد منعقد کرده است مدارک مورد نیاز را تهیه و در سامانه انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران بارگذاری کند.

2. تهیه فرم ها و تعهدنامه ها

برای تهیه فرم ها، تعهدنامه ها، جداول و ... از طریق منوی سمت راست در صفحه، از قسمت شرایط غرفه سازی اقدام کنید.

3. تأیید مالی

شرکت کننده قبل از بارگذاری مدارک توسط پیمانکار غرفه ساز در سامانه انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران نسبت به تأیید موارد مالی مطمئن باشد در غیر این صورت تأیید نهایی طرح تا دریافت تأیید مالی به تعویق خواهد افتاد.

الف- پرداخت اجاره بهای غرفه.

ب- ارائه چک ضمانت ارزی ریالی.

چکی (شرکتی یا تضمین شده بانکی) که از برخی شرکت کنندگان درخواست شده به منظور ضمانت عدم ارائه محصولات، خدمات، تبلیغات و برندهای خارجی در بخش ریالی غرفه در زمان برگزاری نمایشگاه است. در صورتی که بازرسان و کارشناسان ارزی-ریالی نمایشگاه در زمان برگزاری متوجه ارائه محصولات، برندها یا تبلیغ شرکت های خارجی شوند (طبق آیین نامه ارزی-ریالی)، شرکت کننده مشمول پرداخت هزینه غرفه به صورت ارزی غرفه خواهد بود.

مبلغ این چک در پنل کاربری متقاضیان و در قسمت چک تضمین ارزی-ریالی مشخص شده است.

ج- ضمانت حسن انجام کار غرفه سازی.

پس از بارگذاری مدارک توسط پیمانکار غرفه ساز در سامانه مذکور، شرکت کننده باید از قبل نسبت به پرداخت ضمانت حسن انجام کار (عدم خسارت غرفه سازی) از طریق پنل کاربری خود و در قسمت پیش فاکتور اقدام کرده باشد.

د- پرداخت اجاره بهای طبقه دوم غرفه

در صورتی که در طرح غرفه، طبقه دوم در نظر گرفته شده باشد هزینه آن بر اساس تعرفه معادل 50 درصد از متراژ طبقه دوم محاسبه می شود که در این صورت مجوز غرفه سازی زمانی صادر می شود که هزینه آن توسط شرکت کننده از طریق پنل کاربری پرداخت شده باشد.

پرداخت سپرده غرفه سازی بر عهده شرکت کننده است و بنابراین ستاد برگزاری مسئولیتی در قبال پاسخگویی به غرفه سازان نخواهد داشت به این معنا که شرکت کنندگان می توانند ضمانت لازم (ضمانت عدم تخلف در فرآیند غرفه سازی و رعایت قوانین) را از غرفه ساز خود در هنگام انعقاد قرارداد اخذ کنند.

مهلت ساخت و ساز غرف حائز اهمیت است. مهلت شروع و پایان ساخت و ساز از بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 29 دی ماه 1398 لغایت سه شنبه مورخ 1 بهمن ماه 1398 ساعت ده شب خواهد بود. در صورت تغییر برنامه زمانبندی، موضوع از طریق اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد. در صورت عدم اتمام ساخت غرفه در مهلت مقرر، شرکت کننده به ازاء هر ساعت تأخیر مشمول پرداخت جریمه به مبلغ 5،000،000 ریال (معادل پانصدهزار تومان) خواهد شد که این مبلغ از ضمانت حسن انجام کار کسر می شود.

4. مهلت اخذ مجوز

شروع تأیید طرح های غرفه سازی به صورت الکترونیکی از روز یکشنبه مورخ 22 دی ماه 1398 تا روز چهارشنبه مورخ 25 دی ماه 1398 خواهد بود.

5. تذکر

دریافت مجوز غرفه سازی در صورت عدم تکمیل سامانه در بازه زمانی مندرج در بند 4، مشمول پرداخت جریمه به ازاء هر روز تأخیر خواهد بود.

6.مسئول فنی تأیید طرح ها

جناب آقای فعله گری با شماره تماس  09125390925